ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น

คุณดวง

230 ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

พิกัด อยู่ในบขส.3

เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์

ติดต่อสอบถาม โทร. 090-930-2448