คุณกาน

165/69 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

พิกัด อยู่ใกล้กับ สวท.ชุมพร

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น.

ติดต่อสอบถาม โทร. 088-753-6652