ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก

คุณแอ้ม

293/9 ถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิกัด เยื้องห้าง E-con

ติดต่อสอบถาม โทร. 086-931-9066

เปิดบริการ วันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์