ศูนย์กระจายสินค้า สกลนคร

ศูนย์สกลนคร

1773/114-115 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

พิกัดศูนย์ใกล้กับเซเวน บ.ข.สเก่า เยื่องธนาคารกรุงไทย

ติดต่อสอบถาม โทร. 062-137-2145 

เวลาเปิด จ-ส. 06.00น.ปิด18.00น. หยุดทุกวันอาทิตย์