กิจกรรมเปลี่ยนร้านเก่าเป็นร้านใหม่

กิจกรรมเปลี่ยนร้านเก่าเป็นร้านใหม่
เปลี่ยนใหม่ให้ฟรี สำหรับลูกค้า”แม่ไก่”
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
มามะ มาลงทะเบียน
ณ ศูนย์กระจายสินค้า ตามวันและเวลาดังกล่าว
ประกาศรายชื่อ 10 ตุลาคม 2560
#สร้างงานสร้างอาชีพ #แม่ไก่ #ไส้กรอกอีสาน
#ไส้กรอกแม่ไก่ #แม่ไก่อร่อยมาก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม