17. ขนาดของ Size ไส้กรอก

ขนาดของไซส์ไส้กรอกอีสาน

– ขนาดไซซ์ 14 ไม้ จะมีประมาณ 28 ลูก/กิโลกรัม

– ขนาดไซซ์ 15 ไม้ จะมีประมาณ 30 ลูก/กิโลกรัม

– ขนาดไซซ์ 16 ไม้ จะมีประมาณ 32 ลูก/กิโลกรัม