บริษัทในเครือฯ ของเรา

บริษัท สุชาดา มีทโปรดักต์ จำกัด

บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์เทรด 2016 จำกัด

บริษัท แม่ไก่ โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท แม่ไก่ พานิช 2016 จำกัด

บริษัท แม่ไก่ เทรดดิ้ง 2016 จำกัด

บริษัท แม่ไก่ น้ำปลาร้า 2016 จำกัด