ประกาศ การยกเลิกระบบตัวแทนทั่วประเทศ


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ในนาม บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จํากัด(สํานักงานใหญ่) สืบเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก ในการผลิตไส้กรอกอีสาน เนื่องจากหมูในฟาร์ม เจริญเติบโตช้าและนํ้าหนักไม่ได้มาตรฐานตามคุณภาพ ซึ่งไม่เป็นตามที่ท้องตลาดต้อง จึงเป็นสาเหตุให้ราคามีการปรับตัวขึ้น ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2565 อย่าง ต่อเนื่อง และจะมีการปรับขึ้นตามลําดับจนถึง เดือนธันวาคม 2565 และที่ผ่านมาทางบริษัทได้ทําการ ตรึงราคาจําหน่ายมาระยะหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นสาเหตุให้ราคาจําหน่ายไส้กรอกอีสาน ของทาง บริษัทมีการปรับราคาจําหน่ายตามราคาวัตถุที่ปรับขึ้น จึงขอแจ้งลูกค้าทั่วประเทศที่จําหน่ายสินค้า ภายใต้ แบรนด์ไส้กรอกอีสานตราแม่ไก่ ยังคงติดต่อเข้ารับสินค้าจากทางโรงงานได้ตามปกติ และจัดส่ง ได้ทั่วประเทศตามเดิม โดยยังคงยึดหลักมาตรฐาน และ เงื่อนไขการจําหน่ายในพื้นที่ 1 เจ้า 1 ตลาด เท่านั้น

เพื่อรักษารายได้ให้กับทางลูกค้าไส้กรอกอีสานตราแม่ไก่ และสินค้าทั้งสูตร1 และสูตร2 โดยมาตรฐานคง เดิม รวมถึงลูกค้าที่ต้องการสั่งผลิตแบบ OEM

จึงเรียนมาชี้แจงกับทางพ่อค้า-แม่ค้า ซึ่งเป็นลูกค้าของทางบริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จํากัด ให้ทราบว่าสินค้า ไส้กรอกอีสานตราแม่ไก่ ยังคงจําหน่ายตามปกติ ครั้งนี้

👉ช่องทางการติดต่อสอบถาม
🌏เว็บไซต์ : https://www.maekai.co.th/
🔵เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/maekaigroup
🟢Line : https://lin.ee/pOloAJ8
🔴ยูทูป : https://www.youtube.com/ไส้กรอกแม่ไก่
🟣tiktok : https://www.tiktok.com/@maekai.official
🟡ไอจี : https://www.instagram.com/maekai.official/
🔵ทวิตเตอร์ : https://twitter.com/MaekaiOfficial
🟠ติดต่อสอบถาม : 082-553-2896