พนักงานแม่ไก่เข้ารับวัคซีน

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣
พนักงานแม่ไก่เข้ารับวัคซีน ป้องกัน โควิด
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564
พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ ความอุ่นใจในการทำงาน และใช้ชีวิตในสังคมร่วมกัน