มีการจัดการตรวจเชื้อโควิด19

แม่ไก่ ปลอดภัยไว้ก่อน 👍

เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและรับผิดรับชอบต่อสังคม 📌 มีการจัดการตรวจเชื้อโควิด19 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 พร้อมปฏิบัติตามมาตราการอย่างเข้มข้นด้วยการ

☑️ ล้างมือให้สะอาด☑️ สวมหน้ากากอนามัย☑️ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

อ่านข่าวสารเพิ่มเติม

แม่ไก่ ปลอดภัยไว้ก่อน 👍
เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน
และรับผิดรับชอบต่อสังคม
📌 มีการจัดการตรวจเชื้อโควิด19
ในวันเสาร์ที่…

โพสต์โดย ไส้กรอกแม่ไก่ เมื่อ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม2021