คุณลูกค้าสามารถ ซื้อสินค้าได้ที่หน้าร้าน ทั้ง 6 สาขา
(หมายเหตุ ราคานี้เป็นราคาส่ง เฉพาะหน้าร้าน โชว์รูมไส้กรอกแม่ไก่ และหน้าโรงงานเท่านั้น)