แม่ไก่ใจดี แจกหน้ากากอนามัยฟรี 50,000 ชิ้น

🥰 จุดเริ่มต้นส่งความห่วงใย รักตัวเอง ป้องกันตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการ ใส่หน้ากากอนามัย

📌 เช้าวันนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น. “พ่อไก่” ส่งความห่วงใยแจกหน้ากากอนามัยที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพเดียวกับโรงพยาบาล ให้กับพ่อแม่พี่น้องในตลาด, พี่น้องพม่า และกลุ่มคนแรงงาน พร้อมกับเน้นย้ำแนวคิด “รักตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมใจป้องกันโรคโควิด-19” ไส้กรอกอีสานแม่ไก่ ขอเป็นจุดเริ่มต้นร่วมแสดงพลังความห่วงใย สร้างความมั่นใจ ให้แก่ พนักงานในบริษัทแม่ไก่ทุกคน รวมไปถึงคู่ค้าทางธุรกิจ ร้านค้าต่างๆ และประชาชน โดยรอบบริเวณตลาดบางแค 🧡โควิดนี้ เราต้องรอด !!! สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ #แม่ไก่ห่วงใยทุกคน#ไส้กรอกแม่ไก่#สะอาดปลอดภัย#มีมาตราการถูกสุขอนามัย#ปลอดภัยไวรัสโควิด19#โควิด19#COVID19

อ่านข่าวสารเพิ่มเติม

แม่ไก่ใจดี แจกหน้ากากอนามัยฟรี 50,000 ชิ้น

🥰 จุดเริ่มต้นส่งความห่วงใย รักตัวเอง ป้องกันตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม…

โพสต์โดย ไส้กรอกแม่ไก่ เมื่อ วันอังคารที่ 29 ธันวาคม2020