แม่ไก่ รับทุนการศึกษา 2017

#ไส้กรอกแม่ไก่ สร้างงาน สร้างอาชีพ #ไส้กรอกแม่ไก่ เรายังให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาบุตรของพนักงานทุกคน “แม่ไก่” จึงขอเป็นส่วนร่วมในการช่วยสร้างโอกาส เพื่อเพิ่มศักยภาพอีกทาง และช่วยแบ่งเบาภาระพนักงานที่มีบุตร #รักแม่รับทุนการศึกษา

ดูรูปเพิ่มเติม