แม่ไก่ สร้างความมั่นใจให้พนักงานและลูกค้า ยกระดับความปลอดภัยช่วงโควิด-19

แม่ไก่ สร้างความมั่นใจให้พนักงานและลูกค้า ยกระดับความปลอดภัยช่วงโควิด-19
.

โดยมีการเตรียมความพร้อมและดำเนินมาตรการในการดูแล เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่อง ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

1. ทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนสัมผัสอาหาร / สินค้า
2. ทำความสะอากเคาเตอร์คิดเงินอย่างสม่ำเสมอ
3. ทำความสะอาดอุปกรณ์ชั้นวางสินค้า ตู้แช่สินค้าในร้านอย่างสม่ำเสมอ
4. ทำความสะอาดตระกร้า , รถเข็น ที่ลูกค้าสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ
5.ทำความสะอาดพื้นในร้านอย่างสม่ำเสมอ
6. สื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงานในการปฎิบัติตัว เพื่อป้องกันไวรัสโควิด19
7. ตรวจเช็คอุณหภูมิของพนักงาน ลูกค้า และผู้ปฎิบัติหน้าที่ก่อนเริ่มงาน
8. เว้นระยะห่างในการรับ-ให้บริการมากกว่า 1 เมตร
9. บริการเจลแอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาดมือ

ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพและทำตามกฎระเบียบ, ข้อกำหนด เพื่อความปลอดภัยของทุกครอบครัว ด้วยความห่วงใยจากผู้บริหาร และพนักงานองค์กรแม่ไก่ 🥰

ติดตามข่าวสารอัพเดทใหม่ๆได้ที่เว็บไซต์ https://www.maekai.co.th/

#ไส้กรอกแม่ไก่#สะอาดปลอดภัย#มีมาตราการถูกสุขอนามัย#ปลอดภัยไวรัสโควิด19#บางแค#Queenofstreetfood#สร้างงานสร้างอาชีพ ดูน้อยลง