8. ราคาไส้กรอกอีสานของศูนย์มีราคาเท่ากันหรือไม่

– ราคาไส้กรอกอีสานของศูนย์กระจายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ราคาจะอยู่ที่ 85-100 บาท

– ราคาไส้กรอกอีสานของศูนย์กระจายต่างจังหวัด ราคาจะอยู่ที่ 100 บาท

– สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-100-1605 (จ.-ส.)