6. กรณีของฟิตจะนำไปขายต้องทำอย่างไรก่อน

– แนะนำให้เอาออกมาละลายน้ำแข็ง 1-2 ชั่วโมง ให้สินค้าละลายก่อน หากนำมาย่างเลยจะทำให้สินค้าแตกได้