5. สินค้าแช่ในถังน้ำแข็งได้กี่วัน

– ได้ประมาณ 1-2 วัน แต่ไม่แนะนำเนื่องจากการแช่ในถังน้ำแข็ง ความเย็นจะไม่ทั่วถึง ไส้กรอกอาจจะเสียหายได้