3. วิธีการเก็บรักษาไส้กรอกอีสาน

– วิธีการเก็บในตู้แช่แข็ง หากนำออกมาใช้ควรให้ไส้กรอกคลายความเย็นก่อน แล้วตากให้แห้ง

– วิธีการเก็บในถังแช่น้ำแข็ง ก่อนนำแช่ปิดปากถุงให้สนิทเพื่อไม่ให้น้ำแข็งที่ละลายไหล เข้าไปในไส้กรอก อาจทำให้ไส้กรอกแฉะ เละ ได้