2. ไม่ควรใช้ไฟแรงหรือเบาเกินไปในการย่างไส้กรอก

– เพราะการใช้ไฟแรงและไม่ชำนาญในการย่าง ไส้กรอกจะแตก จะทำให้ย่างไม่สวย หรือหากไฟเบาเกินไปไส้กรอกจะดูลูกเล็ก