16. แนะนำวิธีเสียบขายยังไง

แนะนำวิธีเสียบขายยังไง

– เสียบ 2 ลูกต่อไม้ ขาย 10 – 12 บาท

– เสียบ 3 ลูกต่อไม้ ขาย 20 บาท

– ขายเป็นชุด 4 ลูก 25 บาท

– ขายเป็นลูก 5 – 6 บาท