13. การขายไส้กรอกอีสานตามฤดูกาล (หน้าร้อน, หน้าหนาว, หน้าฝน)

– หน้าร้อน ไส้กรอกสดจะเปรี้ยวเร็ว ควรตากในที่ร่มให้พ้นแดด

– หน้าฝน ไส้กรอกจะแห้งช้า ทำให้เปรี้ยวช้า ชื้น แฉะ ต้องอาศัยการเป่าพัดลมช่วย หรือตากในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

– หน้าหนาว ไส้กรอกจะแห้งแต่เปรี้ยวน้อย เพราะอากาศเย็นจะทำให้ไส้กรอกออกรสเปรี้ยวช้ากว่าหน้าร้อน ให้ตากบริเวณที่มีแดดส่องถึง