11. ทำอย่างไรไม่ให้ไส้กรอกอีสานแตก

– สำหรับการย่างและการอบ จะต้องผึ่งให้ไส้กรอกทำการเซ็ตตัว ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อไล่ความชื้นจากตัวไส้กรอกและให้เครื่องเทศต่างๆ เข้าที่ก่อนนำไป ย่าง หรือ อบ

– สำหรับการทอด ให้นำไส้กรอกไปนึ่ง ต้องให้ไส้กรอกแห้งระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยนำไปทอดก็จะได้ ไส้กรอกอีสานที่สวยและไม่แตก