10. ย่างไส้กรอกไม่ทันขายต้องทำอย่างไร

– เพิ่มขนาดเตาให้ใหญ่ขึ้น สำหรับร้านที่มีพื้นที่จำกัด

– เพิ่มขนาดเตาให้มากขึ้น สำหรับร้านที่มีพื้นที่ในการตั้งเตา